Shtrengim APE Ti - 16 (2.0) x 1/2 "x 16 (2.0) M Me Heqje Rakorderi Shtrengim Sistem

  • Brand:
  • Ape
  • SKU:
  • 3733L01216
SASIA: SASIA NE GJENDJE : -1
PERSHKRIMI I PRODUKTIT
SHPERNDARJA
PERSHKRIMI I PRODUKTIT
  • Shtrëngim APE Ti me Heqje  
  • 16 (2.0) x 1/2 "x 16 (2.0)   M
  • Rakorderi Shtrengim Sistem (Bronx)
  • 3733L01216
  • Gama e temperaturës: nga -25°C deri në 120°C 
  • Presioni i funksionimit: max 16 bar

 

SHPERNDARJA

RELATED PRODUCTS